Гештальт, Одесса, 2023 Телесно-ориентированная терапия, Онлайн 2024 Психосоматика, Онлайн 2024 Сексология онлайн 2024
view counter

Інститут вищої психології та тілесних терапій

Институт высшей психологии и телесных терапий

Діяльність Інституту вищої психології та тілесних терапій спрямована на розвиток інтегративної психології та психотерапії в Україні за допомогою реалізації освітніх, науково-дослідних та суспільних програм.

Цілі інституту:

 •     підвищення кваліфікації та розширення профілю фахівців, які працюють у психологічній сфері (навчання психологів, педагогів, лікарів, соціальних працівників та ін.);
 •     навчання студентів психологічних факультетів практичним навичкам психологічного консультування, ефективному використанню різних прикладних технік та методик;
 •     інтеграція теорій, концепцій та поглядів на предмет психології та психотерапії;
 •     інтеграція теорії, методології та практики психології;
 •     обмін досвідом провідних фахівців з різних напрямків практичної психології та психотерапії;
 •     знайомство з новітніми методами та техніками дослідження, трансформації та корекції особистості, групової роботи.

Напрямки діяльності інституту:

 •     короткострокові семінари та тренінги;
 •     тривалі програми з різних напрямів психології та психотерапії;
 •     виїзні семінари та цикли удосконалення;
 •     конференції, фестивалі, психотерапевтичні інтенсиви, студентські декадники та ін.;
 •     співробітництво із закордонними фахівцями та організаціями;
 •     міжнародні освітні програми

Інститут надає можливість своїм слухачам (психологам, лікарям, педагогам, студентам психологічних та суміжних факультетів) удосконалювати свій професійний рівень, розширюючи знання в галузі психології та психотерапії, та опановуючи практичні навички, методики та техніки. Освітні програми інституту спрямовані на вивчення конкретних практичних методів, технік, технологій та прийомів, що довели свою ефективність у психологічній та психотерапевтичній практиці, та інтеграцію окремих знань та навичок у єдиний, індивідуальний стиль психотерапевта.

Описания мероприятий:

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор