Телесно-ориентированная терапия, Киев 2021 Мусатов, Управление рестораном. Киев 2021 Тальпис в Киеве 2021. Вселенская терапия Гештальт, Одесса, 2021
view counter

Новітня судова практика 2021. Як не програти суд / не втратити майно та кошти?! Процесуальні + карантинні зміни 2020 року! ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО з 2020 року?! ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ.

тренинги и семинары
ВСЕ тренинги и семинары в Киеве | в Одессе | в Украине
Дата начала мероприятия: 
  • пт, 21 Май, 2021 - 09:30
Город: 
Киев
вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.метро «Майдан Незалежності»)
Тип мероприятия: 
Семинар
Продолжительность: 
1 дней
***
Стоимость /для 1 чел./: 
1750 грн
Вебінар on-line: 1750 грн. Семінар в Києві: 2650 грн. Знижки за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!
Ведущий мероприятия: 
Леся Зуевич

Леся Зуевич - начальник Управления обеспечения работы 2 Судебной палаты ВХСУ. Преподаватель Национальной школы судей Украины. Опыт работы в хозяйственных судах 18 лет. Один из разработчиков ряда постановлений пленума и информационных писем ВХСУ. Автор и соавтор книг и публикаций («Вестник хозяйственного судопроизводства», «Закон и Бизнес»).

```Ведущий мероприятия: 
ВІТЮК Роман Васильович - Північний апеляційний господарський суд, помічник судді. ВГСУ (2012-2016). Помічник судді. Головний консультант відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи 4 судової палати
Регламент мероприятия: 
1 день, 9.30-18.00

Лектори:

  • Л.Зуєвич  - Нач. Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі ВЕРХОВНОГО СУДУ. Викладач Національної школи суддів. Досвід роботи в господарських судах 18 років. Один з розробників ряду постанов Пленуму, інформаційних листів ВГСУ. Автор та співавтор книг і публікацій.      
  • Р. Вітюк Північний апеляційний господарський суд, помічник судді. ВГСУ (2012-2016). Головний консультант відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи 4 судової палати. Автор публікацій та узагальнень судової практики. Співавтор книг.

Програма:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2020/2021! ГПК. ЦПК. КАС України. ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2018 / 2019 / 2020 та їх вплив на судову практику. ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО з 2020 року? «Революційні» зміни до ГПК, ЦПК, КАС!

1. Касаційне оскарження матиме місце у виключних випадках. 
   • Найголовніша новація - фактично єдина підстава для перегляду справи у ВС стає «висновок щодо застосування норми права, викладений у постанові ВС», тобто «правова позиція», сформована КГС, КЦС та КАС (протягом 2-х років своєї роботи).
   • Правові позиції КГС, КЦС та КАС потрібно знати та застосовувати на всіх етапах судового процесу!

2. Суди повинні керуватися саме останніми позиціями Великої Палати Верховного Суду.
3. Дія прецеденту на майбутнє. 
Перспективна дія правового висновку суду (Prospective Overruling).
   • Верховний Суд: / Справедливе вирішення індивідуального спору; / Або джерело формування нових правових позицій, прецедентного права, яке дозволяє оперативно виправляти помилки законодавця (колізії, невизначеність, прогалини регулювання, несправедливий результат формального застосування законодавчої норми) і створювати «живе» право, яке постійно змінюється і розвивається?

   • Правові висновки ВС: / Вирішення конкретного спору; / Встановлюватимуть загальне правило, яке буде застосовуватися для регулювання відносин (формування права).
Отже, рішення суду, яке містить певну правову позицію, є водночас і актом індивідуального правозастосування, і актом нормотворчості.

АНАЛІЗ ЗМІН до ГПК, ЦПК та КАСУ. Карантинні зміни. ЗУ «Про внесення змін до ГПК, ЦПК та КАС щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» № 460-IX
4. Щодо підсудності спорів з владою.
5. Порядок оголошення відводів суддям.
6. Відкриття провадження у справі
7. Зупинення провадження у справі.
8. Закриття провадження у справі.
9. Заходи забезпечення позову в господарському процесі.

10. Підстави для відмови у видачі судового наказу.
11. Вимоги до заяв, що подаються на стадії виконання судового рішення/
12. Апеляційне оскарження. Право апеляційного оскарження. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції. Підготовка розгляду справи судом. Підстави для скасування судового рішення. Закриття судом апеляційної інстанції провадження.
13. Касаційне оскарження. Право касаційного оскарження. «Касаційні фільтри». Що не підлягає касаційному оскарженню. Форма і зміст касаційної скарги. Відмова у відкритті. Відкриття касаційного провадження, його закриття. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Підстави для повного або часткового скасування рішень. Підстави для передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду. Передача справа за підвідомчістю.

Блок ІІ. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ. Наслідки та проблемні питання.

14. Рекодифікація цивільного кодексу шляхом скасування чинності Господарського кодексу. Скасування Господарського кодексу України !!! ???
15. Верховна Рада в 2020 році планує оновити: Цивільний, Кримінальний та Житловий кодекси.
16. В планах прийняття 6 нових Кодексів: Кодексу судочинства України. Кодекс про адміністративні процедури. Кодекс про адмінпроступки. Кодекс електронних комунікацій. Цифровий кодекс України.
17. Законопроект №2635 «Про внесення змін і доповнень до деяких Законів України з метою вдосконалення цивільного законодавства. 

Блок ІІІ. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ. «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД». Робота через ЄСІТС!
18. Що краще: електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси.
19. Звернення до суду шляхом застосування електронної пошти: порядок та наслідки.
20. Звернення до суду через «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ».
   • Концепція побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
   • Можливості електронного кабінету.
   • Відслідковування руху та стану розгляду в суді документа, поданого через електронний кабінет.
   • Дата вручення документів, надісланих в Електронний кабінет користувача.
   • Створення електронних процесуальних документів. Створення та надання електронної довіреності.
   • Автоматичне надсилання всіх документів по справі, створених судом чи учасником по справі в Електронний кабінет.
   • Електронна адреса учасника судового процесу. Офіційна електронна адреса (електронний кабінет).
   • Окремий сервіс в Електронному суді для юридичних осіб на здійснення від імені цієї юридичної особи відповідної дії.
21. Робота через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС). Обов'язковість реєстрації в ЄСІТС. Як подавати позови. Електронний суд - як це працює. Проблемні та практичні питання.
22. Процедура запуску електронного суду. Застосування ЄСІТС в судах.
23. Позиція Верховного Суду.
24. Рішення Ради суддів України від 20.09.2019 №75 "Щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми "Електронний суд".
25. Практика апеляційних судів. 

Блок ІV. ПОЗОВНА ЗАЯВА, ВІДЗИВ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ. Структура та зміст. Процесуальний пінг-понг:
ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО СУТІ». Способи доведення / заперечення обставин та суми спору:
26. Приклади аргументів та контраргументів.
27. Приклади доказової бази та доведення її належності / неналежності / недопустимості:  Чи є акт звірки взаєморозрахунків доказом вчинення господарської операції. Чи є належним доказом: акт виконаних робіт який не містить певних реквізитів, платіжні документи, що містять помилкові реквізити тощо.
28. В яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим». Як цьому запобігти? У яких випадках копія доказу є допустимим доказом. Правила оформлення копій доказів, що подаються до суду;
29. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування.
   • Зміни від 16.11.2019 року.
   • "Вірогідність доказів" - новела 2019!
   • Класифікація. Належність. Допустимість. Достовірність. Достатність.
   • Підготовка доказової бази: на що звернути увагу. Які документи подавати в суд в процесі доказування? .
   • Подання доказів. Тягар доказування. Наслідки неподання витребуваних доказів. Витребування доказів судом (в т.ч. з власноїх ініціативи, відмінності ГПК, ЦПК, КАС). Наслідки неподання витребуваних доказів.
30. Доведення тих або інших обставин на прикладах конкретних правовідносин.
   • Негаторний, віндикаційний позови.
   • Визнання недійсним договору з підстав його непідписання стороною-позивачем.
   • Повернення майна за договором визнаним нікчемним.
   • Розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин.
   • Стягнення заборгованості по договору, укладеному в спрощеній формі.
   • Стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань по договору.
   • Стягнення шкоди, заподіяної державним органом. Тощо.
31. Ненадання доказів. Чи може суд залишити позов без руху з підстав ненадання доказів, що підтверджують позовні вимоги.
32. Відсутність доказів. В яких випадках саме по собі може розцінено судом як підтвердження певних обставин.
33. Мовчазна згода 
в господарському процесі. На будь-який аргумент - обов'язково контраргумент!
34. Доктрина venire contra factum proprium. Заборона суперечливої поведінки як один з аргументів позову/відзиву/заперечень.
35. Електронні докази.  Порядок подання та їх заперечення. Переписка по E-mailмесенджерам, інформація Інтернет-сайтів, фото та відео- докази, тощо.
36. Порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних.
37. Експертиза.
   • Використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення.
   • На прикладах експертизи давностіпочеркознавчої, комп’ютерної експертизи, економічноїпсихолого-психіатричної експертизи з використанням поліграфа.
   • Коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами.
38. Показання свідків. Порядок доведення обставин справи за допомогою їх показань. Коли судом приймаються до уваги. Коли показання свідка НЕ Є доказом? Як заперечувати?
39. КотрРозрахунок позову. Аргументи, які можуть бути застосовані при поданні котррозрахунку позову.
40. Як, коли і в якому розмірі можна просити суд про: Зменшення неустойки, нарахованої позивачем; Як заперечувати щодо відповідного клопотання відповідача.
41. Подання заяви про зарахування зустрічних вимог як заперечення щодо позовних вимог. Як можна аргументувати неможливість врахування судом зустрічного зарахування.
42. Застосування інституту «Визнання обставин». Як випадково у відзиві не визнати обставини спору та не допомогти позивачу у разі, коли він не спроможний довести позовні вимоги належними та допустимими доказами. Яким документом може керуватись суд.
ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО СТРОКАМ» звернення з позовом  (позовна давність).
43. Строки позовної давності по основним категоріям правовідносин.
44. Проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді Великої Палати.
45. Застосування / незастосування строків позовної давності.  Як і коли правильно ставити питання перед судом? Чи мають право заявляти про застосування позовної давності треті особи у справі.
46. Чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову.
47. Шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності: Момент, з якого може обраховуватися позовна давність; Порядок обчислення; Випадки переривання позовної давності.

ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО ФОРМІ»:
48. Строки подання доказів. Як забезпечити можливість поновлення такого строку, у разі порушення. Заперечення доказової бази позивача/відповідача у зв’язку  з порушенням строків їх подання.
49. Формулювання предмета спору.
   • Приклади, коли недоліки в ідентифікації об’єкта спору можуть призвести до відмови у задоволенні позову.
   • Як сформулювати предмет спору так, щоб судове рішення було виконано.
   • Чи варто вказувати у відзиві на відповідні недоліки у позові.
50. Неправильна правова кваліфікація та/або неправильно обраний спосіб захисту як можлива підстава для відмови у задоволенні позовних вимог.
51. Порядок посилання на практику касаційного суду. Варіанти заперечення доречності такого посилання іншої стороною спору.
52. Каталог позицій Конституційного Суду України, які можуть бути додатковим інструментом правової аргументації.
53. Визначення юрисдикційної підвідомчості спору. Основні помилки. Наслідки. Чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку».
54. Доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів. Наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.
55. Визначення суб’єктного складу спору. Приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача. Наслідки. Чи можливо виправити. Коли варто вказувати в якості доводів у відзиві.
56. Повноваження. Підписання позову/відзиву/клопотання у справі особою без підтвердження повноважень як довід в якості заперечення розгляду таких документів судом по суті. Наслідки підтвердження такого факту. Як запобігти?
57. Чи є обов’язковим подання відзиву на позов. Наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву.
   • Продовження строку на подання відзиву.
   • Що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.   
58. Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов. 
59. Реквізити. Загальний порядок оформлення позову / відзиву / заяви / клопотання.
60. Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу: Візуальні, змістовні, стилістичні. Як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного.
61. Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:
   • Витребування доказів.
   • Продовження строку для подання певних доказів, які наразі не можуть бути подані.
   • Призначення судової експертизи.
   • Забезпечення виконання рішення.
   • Стягнення нарахувань до повного виконання рішення (ч. 2 ст. 625 ЦК).
   • Розгляд справи у закритому судовому засіданні, у спрощеному/загальному провадженні.
   • Розгляд справи з викликом/без виклику сторін.
   • Розподіл/зменшення судових витрат.
   • Встановлення судового контролю (в адміністративному судочинстві)
62. Додатки до позову/відзиву:
   • Докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі. Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору. Наслідки його ненаправлення іншим учасникам.
   • Докази сплати судового збору. Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду держбюджету. Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору. Наслідки штучного зменшення ціни позову. Практика ЄСПЛ з питань сплати судового збору;
   • Попередній розрахунок судових витрат.
63. Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів. Ключові позиції ВСУ: порядок та випадки звернення, обчислення позовної давності по позовам прокурорів. 

Блок V. РОЗГЛЯД СПРАВИ. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.
64. Чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду.
65. Забезпечення позову. Строки, підстави та порядок доведення необхідності застосування. Як "гарантувати" застосування забезпечення. Доводи та способи, які можуть використовуватись при запереченні щодо застосування забезпечення позову. ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.
66. Зупинення провадження у справі. Коли варто ставити питання? Аргументи, які можуть  бути застосовані при запереченні щодо клопотання про зупинення провадження у справі. В яких випадках ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена. 
67. Судові доручення про вручення. Порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента.
   • Чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території України.
   • На кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень.
   • Чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент.
68. Відвід суду.  Порядок, строки та аргументи які можуть бути застосовані у заяві про відвід суду. ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.
69. Відкладення розгляду справи.
   • Порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання.    • Чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення.
   • Практика національних судів щодо застосування рішення ЄСПЛ у справі "Бартая проти Грузії" від 26.07.2018.
70. Розгляд справи в режимі відеоконференції. Доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції. Коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути?
71. Поведінка учасників судового процесу та суду.
   • Як правильно підготуватись до судового засідання, до судових дебатів.
   • Емоційний бік поведінки учасників судового процесу.
   • Вільні слухачі та представники ЗМІ в судовому засіданні: «нагляд» за законністю чи тиск на суд.
   • Які дії учасників судового процесу та вільних слухачів підпадають під кваліфікацію ст. 185 3 КУпАП «неповага до суду». Наслідки.
   • Рішення ЄСПЛ у справі “Михайлова проти України” від 06.03.2018.
   • Рішення Ради суддів України від 26.10.2018 № 62 «Про Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду».
72. МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ.
   • Зміни з метою недопущення зловживання учасниками справи своїми процесуальними правами.
   • Які дії учасників судового процесу можуть бути визнані зловживання правом.
   • Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків.
   • Коли і як просити суд про застосування наслідків зловживання процесуальними правами учасником судового процесу.
   • Чи можна скаржитись на суд та працівників суду: коли, як, куди?
   • Запобігання: / умисному затягуванню справ, / "позовам – клонам", / завідомо безпідставним чи "штучним" позовам, / маніпуляціям з підсудністю (штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності), / завідомо необґрунтованим відводам, скаргам, іншим проявам недобросовісного користування учасниками процесуальними правами...
73. Розгляд/перегляд справи з порушенням строків. Чи можливо прискорити?
74. Судові витрати. Розподіл судових витрат. Стягнення «гонорару успіху».
   • На чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору).
   • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Неминучість. Обґрунтованість. Співмірність. Розумність.
   • Підстави та порядок зменшення судових витрат. Судова практика. 

Блок VI. ФОРМИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
75. Наказне провадження. Позовне провадження: загальне та спрощене.
76. Письмове провадження (без повідомлення сторін).
77. Розгляд справи з викликом сторін. Яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд справи з викликом сторін. 

Блок VII. АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ.
78. Строки апеляційного оскарження. Можливість їх поновлення.
79. Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.
80. Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.
81. Приклади можливих доводів апеляційної скарги: Розгляд справи за відсутності учасника справи без наявності доказів на підтвердження його належного повідомлення про дату, час та місце судового засідання. Практика ЄСПЛ, ВП, касаційних судів.
   • Неврахування або неправильне врахування практики ВС. 
Зміна практики ВС на момент подання апеляційної скарги. (Відступи ВС, застосування практики ВС за темпоральним принципом та за принципом подібності правовідносин).
   • Звукозапис фіксації судового процесу судового засідання місцевого суду як один з доводів недослідження/неврахування судом певних обставин справи, доводів сторін, строків звернення з заявами / клопотаннями у справі.
   • Розгляд справи з порушенням визначеної спеціалізації суддів та інші підстави, які охоплюються поняттям «незаконний склад суду» (в т.ч. прийняття судового рішення суддею, в якого закінчились повноваження, якого відсторонено від посади, тощо).
   • Випадки, коли подання апеляційної скарги може бути визнано зловживання процесуальним правом.
   • Клопотання про винесення окремої ухвали щодо судді, який виніс оскаржуване судове рішення, як один з пунктів прохальної частини апеляційної скарги. Приклади винесення окремих ухвал щодо суддів.

Блок VIII. КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ.
82. Нові касаційні фільтри. Запровадження системи допуску та фільтрів для касаційного оскарження. Касаційне оскарження може мати місце у виключних випадках, коли потребує вирішення саме питання застосування норми матеріального та/або процесуального права.
83. Строки оскарження та можливість їх поновлення.
84. Структура касаційної скарги. Приклади доводів касаційної скарги.
85. Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.
86. Підстави для відкриття касаційного провадження. ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.
87. Новели Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 р. № 142-IX: Зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду Великою Палатою.   

Вартість включає:

  • круглий стіл, ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ; консультації, відповіді на питання, матеріали, обіди в ресторані, кава-брейки,  ділові аксесуари, сертифікат. 
Организатор мероприятия

! ЗАПОЛНИТЕ предварительную ЗАЯВКУ

(напр.: Иванов Иван, 1... Глушко Ирина, 3)

Проверьте отсутствие пробела до и после адреса

данет
Тренинги в Одессе
Тренинги в Киеве

Если вы уже получаете нашу рассылку,
то просто подтвердите свой выбор

После отправки формы ДОЖДИТЕСЬ появления страницы c надписью "Спасибо за регистрацию на мероприятие". Если Вы не уверены в том, что Вам удалось зарегистрироваться, отправьте Вашу заявку письмом (в теме письма укажите "Регистрация") на электронный адрес: personal-trening@ukr.net
тренинги и семинары в Одессе Если у Вас не вышло зарегистрироваться самостоятельно, Вы можете позвонить Николаевой Елене по тел.: +38-067-559-85-21, 093-567-21-03, 050-333-56-90, 094-956-00-10, (048) 703-70-10.